top of page

Databeskyttelsespolitik

DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR VASS-POINT A/S

Senest opdateret den 7. januar 2022

 

VASS-POINT A/S er et indkøbsselskab i autobranchen og repræsenterer autoriserede forhandlere og servicepartnere indenfor mærkerne Volkswagen, Audi, SEAT og Skoda.  

 

Denne databeskyttelsespolitik vedrører behandlingen af personoplysninger om følgende kategorier af personer med en relation til VASS-POINT A/S:

 1. Jobansøgere

 2. Aktionærer og medarbejdere hos forhandlere med tilknytning til VASS-POINT A/S

 3. Samarbejdspartnere og leverandører

 4. Bestyrelsesmedlemmer

 

Derudover henvises der til vores cookiepolitik (LINK), der gælder for indsamling af persondata i forbindelse med benyttelse af hjemmesiden www.vass-point.com

 

Dataansvarlig og kontaktinformationer
VASS-POINT A/S

CVR-nr. 3538 2984

Ringager 4A

DK-2605 Brøndby

 

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige:

 

Kontaktperson: Adm. direktør Miklas Hansen Ladegaard

E-mail: info@vass-point.dk

Telefon:  +45 70 21 02 22

 

1. Behandling af personoplysninger om jobansøgere

Hvis du søger en stilling i VASS-Point A/S, skal du sende din ansøgning direkte til den i stillingsannoncen angivne kontaktperson.

 

Personoplysninger og retsgrundlag

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af en jobansøgning til VASS-Point A/S, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), idet VASS-Point A/S har en saglig interesse i at behandle de personoplysninger, du afgiver som jobansøger.

 

Indhentning af referencer

Da vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i VASS-Point A/S, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Vi indhenter ikke referencer, medmindre at du har givet dit samtykke til det. I så fald er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Følsomme og fortrolige oplysninger

VASS-Point A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

 

I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil. I så fald er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. VASS-Point A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

VASS-Point A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i VASS-Point A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

 

2. Behandling af personoplysninger om aktionærer og medarbejdere hos forhandlere

Personoplysninger og retsgrundlag
Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig som aktionær eller medarbejder hos forhandlere med tilknytning til VASS-Point A/S, som vi har modtaget fra dig selv eller den forhandler, du har en tilknytning til. 

 

Oplysningerne omfatter dit navn, virksomhed og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse).

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en berettiget og legitim interesse i at opbevare og bruge dine oplysninger med henblik på at varetage en forretningsrelation og kommunikere med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger dine personoplysninger til at kommunikere med dig i arbejdssammenhæng eller i forbindelse med, at du er berettiget til forskellige goder, herunder særlige forsikringstilbud.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver i visse tilfælde dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører, andre forhandlere med tilknytning til VASS-Point A/S eller VASS Forhandlerforening F.M.B.A. Vi deler alene dine oplysninger med disse parter, hvis der er en forretningsmæssig begrundelse herfor, og vi deler f.eks. ikke dine oplysninger med tredjepart med henblik på markedsføring.

 

Derudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det sker som led i opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. VASS-Point A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil f.eks. sige så længe vi har en forretningsmæssig relation til dig.

 

3. Samarbejdspartnere, leverandører m.v.

Personoplysninger og retsgrundlag
Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv, din virksomhed eller som vi har indhentet via offentligt tilgængelige hjemmesider, f.eks. CVR.dk eller din virksomheds hjemmeside.

 

Oplysningerne omfatter dit navn, virksomhed og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse).

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

 

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en berettiget og legitim interesse i at opbevare dine oplysninger med henblik på at varetage en forretningsrelation og kommunikere med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger dine oplysninger til at varetage en forretningsrelation med dig og den virksomhed, du er ansat i.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til vores medlemmer i det omfang, der er en saglig grund hertil, f.eks. hvis vores medlemmer har behov for at kunne kontakte dig og den virksomhed, du repræsenterer.

 

Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger til andre parter, medmindre det sker som led i opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. VASS-Point A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant, og det vil f.eks. sige så længe vi har en forretningsmæssig relation til dig og din virksomhed.

4. Bestyrelsesmedlemmer

Personoplysninger og retsgrundlag
Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv, til brug for at administrere dit bestyrelseshverv og kommunikere med dig i din egenskab af bestyrelsesmedlem i VASS-Point A/S.

 

Oplysningerne omfatter dit navn, virksomhed og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), CPR-nr. og bankkonto.

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at administrere dit bestyrelseshverv, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Vi bruger dit CPR-nr. til at foretage lovpligtig indberetning til skattemyndighederne, jf. databeskyttelseslovens § 11.

 

I forbindelse med brug af dit billede på vores hjemmeside, sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
Vi bruger dine oplysninger til at administrere dit hverv som bestyrelsesmedlem.

 

Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det sker som led i opfyldelse af lovkrav eller opfyldelse af vores aftale.

 

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger i systemer, der hostes af databehandlere, som er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. VASS-Point A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til dit bestyrelseshverv og opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til f.eks. bogføringsloven.

 

Generelle principper for behandling af personoplysninger
Det er vigtigt for os at overholde de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger.

 

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger til bestemte formål
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet. Vi anvender således ikke andre personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver, og vi har ofte ikke mulighed for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, hvis du bliver opmærksom på, at du har givet os forkerte oplysninger, som du ønsker rettet.

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende personoplysninger. 

 

Vi har altid et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger
Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden et lovligt grundlag
Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart.

 

I det omfang vi opbevarer dine personoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi prioritere at anvende samarbejdspartnere indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at personoplysninger ikke overføres til tredjelande. Såfremt vi samarbejder med en leverandør, der opbevarer oplysninger udenfor EU/EØS, vil vi sikre os, at der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag.

 

Dine rettigheder

Du har ifølge GDPR en række rettigheder som registreret, herunder:

 • Indsigt i dine personoplysninger

 • Indsigelse mod vores behandling

 • Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

 • Begrænsning af vores behandling

 • Tilbagekaldelse af samtykke

 • Dataportabilitet

 • Klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

 

Du skal være opmærksom på, at der ikke altid er tale om en ubetinget ret, og der kan være situationer, hvor andre hensyn vejer tungere.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig via kontaktinformationerne ovenfor.

 

bottom of page